INHOUD
versie 1.0
20 Nov 2003

1. Algemene werking en opzet.
1.1. scherm indeling
1.2. invoer
1.3.
resultaat
1.4. instellingen
1.5. rijm-uitgangen informatie

2. Zelf woorden toevoegen

3. Updates

4. Werking van de rijmgenerator

5. Gebruikte terminologie

6. Veelgestelde vragen (FAQ's)

7. Contact (voor vragen/suggesties/klachten)

8. Dichten en rijmvormen


1. ALGEMENE WERKING EN OPZET

1.1 SCHERM INDELING

In het onderstaande plaatje ziet u de scherm-indeling van Mick's Rijmwoordenboek, gevolgd door een korte toelichting op de verschillende onderdelen.


1. INVOER
Hier vult u het woord of 'rijm-uitgang' in waarop u wilt rijmen. Daarnaast kunt u hier de laatste woorden terugvinden die u heeft ingevuld. Voor meer uitleg, klik hier...

2. RESULTAAT
Hier worden de woorden weergegeven die rijmen op het door u opgegeven woord of 'rijm-uitgang'. Voor meer uitleg, klik hier...

3. VORIG RESULTAAT
Hier worden de rijmwoorden weergegeven van het vorige woord dat u heeft opgegeven.
(als u het venster groter maakt en uw scherm groot genoeg is (minimaal een resolutie van 1024x768), verschijnt er ook nog een lijst met de rijmwoorden van de daar voorgaande invoer.)

4. INSTELLINGEN
Hier kunt u opgeven hoe streng het programma moet zijn met het bepalen van de rijmwoorden. Daarnaast kunt u aangeven of u wilt dat de voorkeurswoorden eerst worden getoond. Voor meer uitleg, klik hier...

5. RIJM-UITGANGEN INFORMATIE
Door het aanvinken van dit vakje wordt de uitgebreid rijm-uitgangen informatie getoond. Voor meer uitleg, klik hier...

6. HELP & UITLEG
Deze menu-optie opent dit help-scherm...

7. WOORD TOEVOEGEN
Met deze menu-optie kunt u zelf woorden toevoegen aan de rijmwoorden-database. Voor meer uitleg, klik hier...

8. UPDATES
Met deze menu-optie kunt u op internet kijken of er nog nieuwe versies van de rijm-database beschikbaar zijn. Voor meer uitleg, klik hier...

9. INFO
De menu-optie toont u diverse programma informatie, zoals het versie-nummer, database statistieken en de gebruikerslicentie.

10. EINDE
Met deze menu-optie sluit u het programma af

...terug naar INHOUD

1.2 INVOER

Via het invoervak geeft u het woord op waarop u wilt rijmen. Type bijvoorbeeld 'pepernoot' in het tekstvakje achter WOORD (1) en druk vervolgnes op de ENTER toets of klik op de knop RIJM!(2) .

Vervolgens zal in de rijmgenerator 'oot' invullen in het tekstvakje achter RIJM-UITGANG (3). In het rechter deel van het scherm (4) verschijnt een lijst met woorden eindigend op '-oot'. In het tekstvakje achter VORIGE INVOER (5) zal het woord komen te staan dat u net heeft ingevoerd.


Met het kleine pijltje (6) rechts van het tekstvakje van VORIGE INVOER kunt u de voorgaande woorden die u heeft ingevuld terugvinden en opnieuw selecteren.

OPMERKING:
U kunt de rijmgenerator ook een bepaalde 'rijm-uitgang' laten forceren door de 'rijm-uitgang' in te vullen achter WOORD (1),voorafgegaan door een koppelteken (in dit voorbeeld dus '-oot')

...terug naar INHOUD

1.3 RESULTAAT

In het resultatenvak worden de woorden getoond die rijmen op het opgegeven woord of de gevraagde 'rijm-uitgang'. Als de 'rijm-uitgang' niet voorkomt in de database, maar een 'mindere rijm-uitgang' wel, dan zal deze mindere 'rijm-uitgang' als suggestie worden gegeven (zie INSTELLINGEN voor meer informatie of mindere rijm).

OPMERKING: Door te dubbel-klikken op een woord in de lijst, wordt dit woord ingevuld in het invoer vak (maar de rijmgenerator wordt nog niet geactiveerd). Vervolgens kunt u op ENTER drukken (of op RIJM! klikken) om te rijmen op dit woord.

...terug naar INHOUD

1.3 INSTELLINGEN

Via het instellingenvak kunt u het resultaat van rijmgenerator enigszins bijstellen.

VOORKEURSWOORDEN:
Zo kunt u met het vinkje voor TOON VOORKEURSWOORDEN EERST (1) aangeven of u wilt dat in het resultatenvak (2) eerst de woorden worden getoond die de voorkeur genieten. Dat zijn de woorden die zoveel mogelijk 'overlap' hebben met het ingevoerde woord en een gelijk aantal lettergrepen bevatten. Onderstaande plaatjes illustreren deze optie:


zonder voorkeurssortering...met voorkeurssortering...

 

STRIKTE, SPEELSE EN 'MINDERE' RIJM:
U kunt aangeven hoe streng de rijmgenerator moet zijn resultaten. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen STRIKTE RIJM, SPEELSE RIJM en 'MINDERE' RIJM.


STRIKTE RIJM:
Hieronder wordt 'normale' goede rijm verstaan; dit levert de mooiste rijm op. Voor meer informatie, klik hier...

SPEELSE RIJM:
Als de rijm-instellingen op SPEELS staan, worden ook woorden getoond die qua rijm erg lijken op het STRIKTE resultaat. Voor meer informatie, klik hier...

'MINDERE' RIJM: Onder 'MINDERE' RIJM worden de 'rijm-uitgangen' verstaan die met een minder aantal lettergrepen rijmen op de voorkeurs-'rijm uitgang'. Voor meer informatie, klik hier...

SPEELS & 'MINDER': Combineert de opties SPEELSE RIJM en 'MINDERE' RIJM


Door de het vakje achter RIJM-UITGANGEN INFORMATIE (3) aan te vinken kunt u meer inzage krijgen in de verschillen tussen STRIKTE, SPEELSE en 'MINDERE' RIJM; zie hieronder.

...terug naar INHOUD

1.4 RIJM-UITGANGEN INFORMATIE

Door middel van het vak RIJM-UITGANGEN INFORMATIE kunt u nog meer invloed uitoefenen op de getoonde rijmwoorden: u kunt hier zelf aan geven van welke (gerelateerde) 'rijm-uitgangen' de woorden moeten worden getoond.

Bij de RIJM-UITGANGEN INFORMATIE wordt onderscheidt gemaakt tussen STRIKTE RIJM, BIJNA RIJMEND en 'MINDERE' RIJM:
- bij STRIKTE RIJM (4) staan de 'rijm-uitgangen' die identiek klinken
- bij BIJNA RIJMEND (6),(8) staan de 'rijm-uitgangen' die sterk lijken op de gevraagde 'rijm-uitgang'
- bij 'MINDERE' RIJM (10),(12) worden de uitgangen weergegeven die met een minder aantal lettergrepen overeenstemmen met de gevraagde 'rijm-uitgang'

Hoewel u hier zelf de 'rijm-uitgangen' kunt kiezen, is het meestal makkelijker om gebruik te maken van de INSTELLINGEN, die feitelijk een bepaalde selectie van 'rijm-uitgangen' al voor u maakt:

STRIKTE RIJM:
Hieronder wordt de 'goede' rijm verstaan met het juiste aantal lettergrepen; dit levert de mooiste rijm op. Bij de RIJM-UITGANGEN INFORMATIE worden dan alleen de 'rijm-uitgangen' geselecteerd die onder STRIKTE RIJM staan.

Onderstaand plaatje toont een voorbeeld van een categorie waarbij meer dan één 'rijm-uitgang' onder STRIKTE RIJM staan.


strikte rijm: -agne en -anje klinken identiek

 

SPEELSE RIJM:
Als de INSTELLINGEN op SPEELSE RIJM staan, worden ook de woorden getoond die qua rijm erg lijken op het 'strikte' resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de woorden 'dagje' en 'nachtje'. Formeel hebben deze woorden verschillende 'rijm-uitgangen', namelijk '-agje' en '-agtje', maar in spreektaal lijken ze echter erg op elkaar.
Als er is gekozen voor SPEELSE RIJM , dan zullen zowel de 'rijm-uitgangen' bij STRIKTE RIJM als BIJNA RIJMEND worden aangevink; zie onderstaand voorbeeld


met de instellingen op STRIKT, worden alleen de
woorden met rijm-uitgang '-agje' weergegeven


staan de instellingen op SPEELS, dan worden de woorden
met rijm-uitgangen '-agje' en 'agtje' weergegeven

'MINDERE' RIJM:
Als de INSTELLINGEN op 'MINDERE' RIJM, worden ook de woorden weergegeven die met een minder aantal lettergrepen rijmen op de gevraagde 'rijm-uitgang'. Neem bijvoorbeeld het woord 'aquarium'. De voorkeurs/strikte rijm is '-arium'. Het aantal woorden is echter beperkt. Door nu te kiezen voor 'MINDERE' RIJM worden ook de woorden weergegeven die rijmen op '-ium' en '-um'.

Deze optie kan het aantal woorden op zeldzame 'rijm-uitgangen' vergroten, hoewel dat ten koste gaat van de 'kwaliteit' van de rijm


Bij STRIKTE RIJM worden bij 'aquarium' alleen de
woorden eindigend op '-arium' weergegeven


Wordt nu gekozen voor 'MINDERE RIJM', dan worden
ook alle woorden op '-ium' en '-um' getoond


SPEELS & 'MINDER':
Bij deze optie worden alle 'rijm-uitgangen' geselecteerd.

...terug naar INHOUD


2. ZELF WOORDEN TOEVOEGEN

U kunt ook zelf woorden toevoegen aan de rijmwoorden-database, bijvoorbeeld als het door u opgevraagde woord geen resultaat (1) oplevert of vindt dat een woord onmisbaar is. Hiervoor kunt u gebruik maken van de menu-optie WOORD TOEVOEGEN (2).


de rijm-uitgang '-owser' komt niet voor in de database

Na het selecteren van de menu-optie WOORD TOEVOEGEN vult u in het venster (3) het woord en de juiste 'rijm-uitgang' in (deze wordt al ingevuld als u het woord typt, maar kunt u zelf wijzigen) en klikt vervolgens op de knop VOEG WOORD TOE (4).

OPMERKING: Als het laatste woord waarop u wilde rijmen niet voorkomt in de database, zal dit automatisch worden ingevuld als u de optie WOORD TOEVOEGEN selecteert.


het toevoegen van het 'browser' met rijm-uitgang '-owser'

Als de 'rijm-uitgang' die u heeft opgegeven nog niet bestaat, zal u daarop worden gewezen en wordt u gevraagd of u het woord toch wilt toevoegen.

OPMERKING: Als u besluit om het woord toch toe te voegen, voeg dan nog een woord toe aan dezelfde 'rijm-uitgang', aangezien een rijm-uitgang met slechts één woord weinig zin heeft.

Nadat het woord is toegevoegd, krijgt u een bevesting. In deze bevestiging wordt ook gewezen op het bestand 'CUSTOM.DIC'


In de bevesting word verwezen naar het bestand 'CUSTOM.DIC'

De woorden die u zelf toevoegt worden op disk namelijk niet in de hoofd database opgeslagen, maar in een apart tekst-bestand genaamd 'CUSTOM.DIC' *

U kunt dit bestand zelf bijwerken met een tekst-editor, bijvoorbeeld het Kladblok (NotePad) van Windows. De opbouw is simpel, namelijk per regel: woord, rijm-uitgang
Zie onderstaande plaatje ter verduidelijking:


in het tekst-bestand staat op iedere regel het woord
en de rijm-uitgang, gescheiden door een komma

OPMERKINGEN:
- Als u een eigen toegevoegd woord wilt verwijderen, zult u dat handmatig moeten doen door de desbetreffende regel in het bestand 'CUSTOM.DIC' te verwijderen.

- U kunt het bestand 'CUSTOM.DIC' zonder problemen verwijderen (u bent dan wel uw eigen toegevoegde woorden kwijt). Het bestand zal opnieuw worden aangemaakt als u weer een woord toevoegd.


* Dit heeft twee redenen: enerzijds ter bescherming van de hoofd database, anderzijds ter bescherming van de eigen woorden als er een update van de hoofd database wordt geinstalleerd.

...terug naar INHOUD


3. UPDATES

De menu-optie UPDATES kunt u gebruiken om te kijken of er op internet nog nieuwere versies van de database voorhande zijn of om de laatste informatie over de applicatie te raadplegen.

Na het klikken op UPDATES, wordt uw internet-browser gestard en gedirigeerd naar de pagina https://www.rijmwoordenboek.nl/applicatie/

...terug naar INHOUD


4. WERKING VAN DE RIJMGENERATOR

Om beter te kunnen omgaan met Mick's Rijmwoordenboek, kan het handig zijn om de werking van de rijmgenerator te begrijpen.

Hieronder staat kort uitgelegd welke procedure wordt doorlopen elke keer als u een woord intypt.

1. Het ingevoerde woord wordt eerst omgezet naar fonetisch (volgens bepaalde regels); dit is niet zichtbaar voor de gebruiker, maar uit zich wel in de resulterende 'rijm-uitgang'

OPMERKING: Getallen worden bij deze stap omgezet naar tekst.

2A. Om de juiste rijm te bepalen, kijkt de rijmgenerator eerst of het woord voorkomt in de woorden-database. Als dat het geval is, gebruikt de rijmgenerator de bijbehorende 'rijm-uitgang' uit de woorden-database.

2B. Als het woord niet voorkomt in de database, wordt de 'rhyme engine' aangesproken, die aan de hand van een gecompliceerd algoritme probeert de 'rijm-uitgang' te bepalen.

OPMERKING: Als de 'rijm-uitgang' niet voorkomt in de rijmuitgangen-database, wordt de 'rhyme engine' opnieuw aangesproken om de 'mindere' rijm te bepalen en gekeken of die 'rijm-uitgang' wel bestaat. Als dat het geval is, wordt die 'mindere rijm-uitgang' als suggestie geleverd.

3. Vervolgens wordt de rijmuitgangen database geraadpleegd om de gerelateerde 'rijm-uitgangen' op te halen (die worden weergegeven onder RIJM-UITGANGEN INFORMATIE).

4. Aan de hand van de INSTELLINGEN worden de juiste 'rijm-uitgangen' geselecteerd.

5. Ten slotte worden de woorden behorend bij de geselecteerde 'rijm-uitgangen' opgehaald uit de woorden-database en weergegeven in het resultatenvenster

U kunt het resultaat van de 'rhyme engine' èn database zien door het vakje TOON RESULTAAT ENGINE & DATABASE onder in het RIJM-UITGANGEN INFORMATIE vak aan te vinken.
In onderstaand voorbeeld ziet u dat de 'rhyme engine' in de fout gaat doordat een Engels woord is gevraagd. Gelukkig wordt dit opgevangen door de database...


de rhyme-engine interpreteert een Engels
woord alsof het Nederlands is...

...terug naar INHOUD


5. GEBRUIKTE TERMINOLOGIE

'mindere' rijm: klik hier

rijm-uitgang: Het laatste deel van een woord dat de rijm van dat woord bepaald. EEN RIJMUITGANG BEGINT ALTIJD MET EEN KLINKER!

rhyme-engine: Het onderdeel van het programma ('onder de motorkap') dat bepaald wat de rijm-uitgang van een woord is.

speelse rijm: klik hier

strikte rijm: klik hier

voorkeurswoorden: klik hier

...terug naar INHOUD


6. VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ's)

V: kan ik zelf woorden toevoegen aan de database?
A: Ja, dat kan. Hoe dat moet staat hier beschreven.

V: Hoe kan ik een woord uit de database verwijderen?
A: U kunt alleen zelf toegevoegde woorden verwijderen; dat staat hier beschreven. Woorden uit de hoofd database kunt u niet verwijderen.

V: Waarom bevat Mick's Rijmwoordenboek niet alle woorden uit de 'Dikke van Dale'?
A: Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren:
- Doordat de uitspraak van de Nederlandse taal veel uitzonderingen bevat,is het haast onmogelijk om een 100% waterdicht algoritme te ontwikkelen dat de rijm van elk woord correct bepaald. Er zijn diverse rijmgeneratoren die dat wel proberen met het gevolg dat de resultaat vaak geen goede rijm oplevert.
- Lang niet alle woorden in de Nederlandse taal komen voor aan het einde van een zin; het heeft weinig zin om die woorden op te nemen in de lijst. Voor de bruikbaarheid moeten de woordenlijsten ook niet te lang zijn. Op de rijm-uitgang '-eren' komen bijvoorbeeld meer dan 5000 woorden voor in het woordenboek en zo'n lijst is veel te lang voor algemeen gebruik.
- De geschiktste methode is dan ook om gebruik te maken van een database waarin een selectie van woorden inclusief 'rijm-uitgang' is vastgelegd. De rijm van die woorden dient wel eerst te zijn gecontroleerd door het menselijk ook en dat is veel werk... maar de database groeit nogsteeds...

V: Hoe vaak worden er updates op de internet-pagina gezet?
A: Hiervoor bestaat geen vast tijdschema. Zodra er een nieuwe database voorhande is, zal deze op de internet-pagina worden gezet.

V: Als ik een woord wil toevoegen, krijg ik de melding dat het woord niet kan worden opgeslagen in 'custom.dic'. Wat gaat hier mis?
A: Waarschijnlijk omdat het bestand 'custom.dic' read-only is; dit is bijvoorbeeld het geval als u het programma direct van CD Rom heeft gestart of als u geen schrijf-rechten heeft in de folder/directory waar het rijmwoordenboek staat geïnstalleerd.

V: Wat is het verschil tussen STRIKTE, SPEELSE en 'MINDERE' rijm?
A: Dat staat hier beschreven.

V: Zit er verschil tussen deze versie van Mick's Rijmwoordenboek en de internet-pagina www.rijmwoordenboek.nl?
A: Ja, hoewel de verschillen klein zijn. De 'rhyme-engine' van deze applicatie is iets geavanceerder dan van de internet-pagina. Daarnaast zal deze applicatie meestal meer woorden bevatten dan de internet variant.

V: Waarom kan ik het programma op sommige computers niet starten en krijg de melding dat een bestand als 'MSVBVM60.DLL', 'COMDLG32.OCX', 'OLEPRO32.DLL' (en nog een paar) ontbreekt?
A: Dat betekent dat de 'VB 6 runtime-libraries' ontbreken in de Windows-versie op die computer. U kunt deze 'runtime-libraries' installeren door gebruik te maken van het bestand 'VBRUN60.EXE' op de CD-Rom of door deze zelf te downloaden van de Microsoft-internetpagina (http://download.microsoft.com/download/vb60pro/Redist/sp5/WIN98Me/EN-US/vbrun60sp5.exe).

OPMERKING: Op de meeste computers zijn deze al geïnstalleerd door andere (Microsoft) programma's en hoeft de installatie van de 'VB 6.0 run-time libraries' niet meer te worden uitgevoerd

V: Ik heb een vraag, klacht, suggestie of andere opmerking... wat nu?
A: U kunt contact met mij opnemen via https://www.rijmwoordenboek/applicaties/ .

...terug naar INHOUD


7. CONTACT

Mocht u nog vragen hebben of andere opmerkingen, suggesties of klachten, dan kunt u een bericht achterlaten via de internet-pagina https://www.rijmwoordenboek/applicaties/ .

 

...terug naar INHOUD